Centrale Vertegenwoordigersraad

Familieleden of vertegenwoordigers van een cliënt willen meedenken, meepraten en invloed hebben op wat er gebeurt met hun verwant bij de Hartekamp Groep. De CVR bestaat uit familieleden van de cliënt die woont bij de Hartekamp Groep of daar dagbesteding heeft. De leden van de CVR bespreken met de bestuurder onderwerpen die van belang zijn voor alle cliënten van de Hartekampgroep. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat welke taken en bevoegdheden de CVR heeft.
Een overzicht van actuele activiteiten van de CVR.

 
30-12-2016

Eerder vertelde Laura over betrokkenheid bij zorgondersteuning aan kinderen bij de Hartekampgroep. Uitgangspunten zijn vastgelegd in een plan dat moet leiden tot betere zorg. Belangrijke punten zijn de aandacht voor het delen van de zorg met de ouders/familie, de wensen en de behoeften van kinderen, en het versterken van eigen zeggenschap en eigen kracht. Een veilige leefomgeving en een goede relatie met de begeleiding zijn basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. De CVR heeft op 30 november ingestemd met dit plan.
Reacties op dit artikel zijn welkom op CVR.

30-12-2016
Bij het eind van het jaar past een jaaroverzicht en alvast een blik op de toekomst. Hans Wolf, voorzitter van de CVR, informeert u hierover.
Hij doet verslag van de laatste vergadering van 2016. Daarnaast deelt hij belangrijke onderwerpen voor volgend jaar. Lees verder.

Reageren? Laat uw mening achter voor de CVR.

23-11-2016
Cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers hebben gebrainstormd over het belang van het netwerk. Hoe kunnen we beter samenwerken en elkaar meer betrekken bij  zoveel mogelijk aspecten van zorg, wonen en versterkend begeleiden.
Het hebben van een netwerk is voor iedereen belangrijk.
Het resultaat van deze brainstorm heeft veel informatie opgeleverd, en een werkgroep die in 2017 van zich gaat laten horen. In de werkgroep  zijn alle groepen vertegenwoordigd.

10-9-2016
De CVR wil het contact met vertegenwoordigers verbeteren. We denken aan de inzet van besloten groep op Facebook. We zijn benieuwd naar uw mening. Laat ons weten wat u daarvan vindt.

 

 

 Meepraten, meedenken, meedoen 

Mail de Centrale Vertegenwoordigersraad voor vragen, opmerkingen of onderwerpen die belangrijk zijn voor het algemeen belang van alle cliënten. Mail ons ook als u meer wilt weten over de werkzaamheden van de CVR of erover denkt zelf te participeren in de CVR.