Klachtencommissie

Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Over uw behandeling, de medewerkers, de maaltijd of andere praktische dingen bijvoorbeeld. Wij willen dat graag horen. Of u nu cliënt bent, familielid of vertegenwoordiger.

Het verdient natuurlijk de voorkeur om uw klacht eerst te bespreken met de begeleiding of clustermanager. Maar als het niet lukt om tot een oplossing te komen of u denkt dat praten geen zin heeft, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de Hartekamp Groep. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. U kunt hiervoor eventueel het klachtenformulier gebruiken.

Klachtencommissie cliënten de Hartekamp Groep
De klachtencommissie voor cliënten van de Hartekamp Groep is een onafhankelijke commissie die, na het toepassen van hoor en wederhoor, een oordeel geeft over de gegrondheid van uw klacht. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Hier kunt u de volledige klachtenregeling downloaden.