Jongeren

Crisiszorg

Veroorzaken de gedragsproblemen van uw kind een acuut onhoudbare situatie? Of heeft het psychische of psychiatrische problemen? Dan kunt u terecht bij het Coördinatiecentrum Acute Zorg & Expertise. Dit centrum biedt crisisopvang voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstig) probleemgedrag. CAZE heeft een speciale polikliniek waar u met uw vragen terecht kan en waar uw kind geobserveerd kan worden. Is de situatie heel ernstig, dan kan uw kind intern worden opgenomen.

Wanneer gaat u naar CAZE?
U kunt bij CAZE terecht als uw kind moeilijk te begrijpen gedrag vertoont, zoals heel passief of apathisch gedrag. Of juist agressief gedrag, zelfverwonding of grensoverschrijdend gedrag. Of gewoon als u vermoedt dat er psychische problemen zijn.

Hoe helpen wij?
Afhankelijk van de situatie wordt uw kind met gedragsproblemen poliklinisch onderzocht of tijdelijk opgenomen. Het Multidisciplinair Team van het Coördinatiecentrum bepaalt dit. Ons team bestaat uit een psycholoog/orthopedagoog, een arts voor verstandelijk gehandicapten, een maatschappelijk werker en een zorgcoördinator (senior begeleider).

Elke specialist onderzoekt het gedragsprobleem vanuit zijn of haar eigen expertise. Alle bevindingen worden gebundeld in één integraal ondersteuningsadvies met aanbevelingen op het gebied van behandeling, medicatie, wonen, dagbesteding, leefstijl en begeleidingsstijl.

Het resultaat?
De resultaten na een bezoek aan CAZE zijn voor elk kind weer anders. Maar het doel is altijd om zo snel mogelijk de draad van het gewone leven weer op te pakken. En terugval te voorkomen.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.