Kinderen

Kinderdagcentrum de Hermelijn

Kinderdagcentrum de Hermelijn biedt begeleiding en behandeling aan jonge kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar. De kinderen op de Hermelijn kunnen naast een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben. Ook kinderen die problemen hebben met prikkelverwerking of een achterstand hebben in de emotionele ontwikkeling bezoeken de Hermelijn. De Hermelijn heeft voor uw kind een dagprogramma waar in een veilige omgeving zorg en ontwikkeling centraal staan. Bekijk deze filmpjes om een goed beeld te krijgen van de begeleiding die de Hermelijn biedt.

Deskundige begeleiding
De medewerkers zijn deskundig en professioneel en werken ontwikkelingsgericht met de kinderen, waarbij zij geadviseerd worden door een psycholoog. Samen met een uitgebreid team van therapeuten doet de Hermelijn er alles aan om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en te ontdekken wat de beste vervolgplek is voor een kind.

Goede doorstroming
De meeste kinderen (tot nu toe 66%) die de Hermelijn bezoeken, stromen door naar speciaal onderwijs (ZMLK). Andere kinderen komen beter tot hun recht op een KDC waar zij tot hun achttiende op hun eigen tempo zich verder kunnen ontwikkelen. Enkele worden doorverwezen naar MLK of een andere vorm van speciaal basisonderwijs.

Onderwijsprogramma
Voor alle kinderen binnen de Hermelijn is er een vorm van onderwijs. Binnen de verschillende groepen is het onderwijs geïntegreerd in het dagprogramma waarbij de moeilijkheidsgraad per groep verschilt. Kinderen die daar behoefte aan hebben, nemen ook deel aan het individuele onderwijsprogramma bij de Hermelijn. De Hermelijn werkt nauw samen met de school voor zeer moeilijk lerende kinderen de Schelp in Haarlem en is een regionale voorziening voor Midden- en Zuid Kennemerland.

Contact met de ouders
Contacten met ouders vinden we op de Hermelijn erg belangrijk. De ouders worden uitgenodigd mee te denken en er is altijd een luisterend oor. Enkele ervaringen met onze manier van werken vindt u in deze testimonial.

Samen met de Schelp
De Hermelijn is nu gehuisvest in een oud gebouw. Binnen afzienbare tijd gaat de Hermelijn samen met de Schelp onder één dak. De Hermelijn is een aantal weken per jaar gesloten. Tijdens deze weken kan uw kind deelnemen aan de vakantiedagopvang binnen het gebouw.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met de Hermelijn: 023 - 527 65 79.