Hervorming Langdurige Zorg

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ bestaat niet meer. In plaats daarvan zijn er nieuwe wetten gekomen:

Langzamerhand beginnen de contouren en de gevolgen van deze stelselwijziging ook in de praktijk duidelijk te worden. De Hartekamp Groep ondersteunt voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking en we beschrijven hier dan ook in het kort de gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. De wetten hebben ook betrekking op cliënten met een lichamelijke, somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening. In sommige stukjes zal dit kort worden belicht, maar het gaat te ver om per wet hierin het onderscheid te maken.

Bij welke gemeenten heeft de Hartekamp Groep een contract?
Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Meer informatie en vragen