Missie en visie

Onze missie

Wij werken aan een goed leven. Midden in de samenleving, voor mensen met een beperking. Wij zijn er om mensen met een beperking te ondersteunen en hen te helpen zich te ontwikkelen. Een leven dat cliënten zelf voor ogen hebben. Wij bieden daarbij ruimte om te proberen en te leren. Wij luisteren naar onze cliënten, herkennen de vraag achter de vraag en ondersteunen elke dag opnieuw met respect en toewijding. Mensen met een beperking leven, leren, werken en wonen zoals zij dat willen. Wanneer cliënten als aanvulling op hun mogelijkheden ondersteuning, begeleiding of behandeling vragen, dan kunnen zij terecht bij de Hartekamp Groep.

Onze visie

Mensen met een beperking zijn burgers die dezelfde kansen op een goed leven hebben als mensen zonder beperking. Dit betekent: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, bijdragen aan de samenleving én deel uit maken van de samenleving. Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij hebben zij in mindere of meerdere mate zorg en ondersteuning nodig. De directe omgeving van cliënten is de belangrijkste eerste bron van ondersteuning. Als de ondersteuningsbehoefte de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving te boven gaan, dan komt onze professionele zorg en ondersteuning in beeld.

Kernwaarden

Bij de Hartekamp Groep werken we vanuit drie kernwaarden:

Verbinding

We willen verbinden: we staan in verbinding met de cliënt, onze collega's, de organisatie en de buitenwereld. We hebben elkaar nodig om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Vertrouwen

We krijgen vertrouwen en geven vertrouwen. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Zij weten dat ze bij ons kunnen rekenen op deskundige begeleiding.

Leren

We hechten aan een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden. Zo vergroten we onze deskundigheid