Organisatie

Raad van Bestuur

Voorzitter: Mr. J.E. Bauer
Lid: Drs. M.A. Stet

Raad van Toezicht

Voorzitter: M. Bent
Vice-voorzitter: M.D. Haveman

Leden: D.J.K.H. Boot, RA, H. Schirmbeck, Drs. M.A. Zoodsma-De Vries 

Beloningsbeleid                             

  • Raad van Bestuur: volgens de landelijke afspraken over beloning van bestuurders. Deze afspraken zijn in 2010 in gezamenlijk overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorgsector (NVTZ) opgesteld.
  • Raad van Toezicht: volgens de bezoldigingsregels van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorgsector (NVTZ)
  • Personeel: volgens de actuele CAO Gehandicaptenzorg.