Kinderen

Kinderdagcentrum de Hermelijn

Kinderdagcentrum de Hermelijn biedt begeleiding en behandeling aan jonge kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar. De kinderen op de Hermelijn kunnen naast een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben. Ook kinderen die problemen hebben met prikkelverwerking of een achterstand hebben in de emotionele ontwikkeling bezoeken de Hermelijn. De Hermelijn heeft voor uw kind een dagprogramma waar in een veilige omgeving zorg en ontwikkeling centraal staan. Bekijk deze filmpjes om een goed beeld te krijgen van de begeleiding die de Hermelijn biedt.

Deskundige begeleiding

De medewerkers zijn deskundig en professioneel en werken ontwikkelingsgericht met de kinderen, waarbij zij geadviseerd worden door een psycholoog. Samen met een uitgebreid team van therapeuten doet de Hermelijn er alles aan om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en te ontdekken wat de beste vervolgplek is voor een kind.

Goede doorstroming

De meeste kinderen (tot nu toe 66%) die de Hermelijn bezoeken, stromen door naar speciaal onderwijs (ZMLK). Andere kinderen komen beter tot hun recht op een KDC waar zij tot hun achttiende op hun eigen tempo zich verder kunnen ontwikkelen. Enkele worden doorverwezen naar MLK of een andere vorm van speciaal basisonderwijs.

Onderwijsprogramma

Voor alle kinderen binnen de Hermelijn is er een vorm van onderwijs. Binnen de verschillende groepen is het onderwijs geïntegreerd in het dagprogramma waarbij de moeilijkheidsgraad per groep verschilt. Kinderen die daar behoefte aan hebben, nemen ook deel aan het individuele onderwijsprogramma bij de Hermelijn.

De Hermelijn locatie Haarlem werkt nauw samen met de school voor zeer moeilijk lerende kinderen de Schelp in Haarlem en is een regionale voorziening voor Midden- en Zuid Kennemerland.
De Hermelijn is nu gehuisvest in een oud gebouw. Binnen afzienbare tijd gaat de Hermelijn samen met de Schelp onder één dak.

De Hermelijn, locatie Beverwijk valt onder IKC IJmond. Onder IKC IJmond vallen: SBO De Zeearend (van Stichting Fedra), SO De Antoniusschool (van de Aloysiusstichting), Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep. Kinderen van 0 tot 13 jaar met specifieke behoeften op het gebied van onderwijs, behandeling, opvoeding en begeleiding optimaal voorbereiden op een succesvolle toekomst; dat is waar IKC IJmond voor staat. We bieden kwalitatief goede opvang, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs. Ons aanbod is ‘huisnabij’ en komt in afstemming met ouders, netwerk en familie tot stand.

Contact met de ouders

Contacten met ouders vinden we op de Hermelijn erg belangrijk. De ouders worden uitgenodigd mee te denken en er is altijd een luisterend oor. Enkele ervaringen met onze manier van werken vindt u in deze testimonial.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden. 
Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met de Hermelijn locatie Haarlem: 023 - 527 65 79 of met Hermelijn locatie Beverwijk: 06 - 5060 6829 of 06 - 4635 4259.