Vervoer

De Hartekamp Groep betaalt het vervoer:

  • Bij cliënten met een indicatie ZZP VG met behandeling die gebruikmaken van de huisarts (VG-arts) en tandarts van de Hartekamp Groep (en eventuele noodzakelijk begeleiding van de Hartekamp Groep).
  • Als de behandeling door arts, specialist of therapeut onder de AWBZ-zorg valt, dan regelt de woning of de familie van de cliënt het vervoer. En betaalt de Hartekamp Groep voor cliënten met een ZZP 3 t/m 8 VG deze kosten van het vervoer per auto of taxi naar deze zorgaanbieder.
  • Naar naschoolse opvang voor cliënten met een vervoersindicatie.

De cliënt betaalt zelf

Bij geen vervoersindicatie betaalt de cliënt zelf de vervoerskosten:

  • Van en naar dagbesteding.
  • Van en naar naschoolse opvang.

Valt de behandeling van (tand)arts, specialist of therapeut niet onder de AWBZ, dan zijn de vervoerskosten voor rekening van de cliënt. De zorgpolis van de zorgverzekeraar geeft informatie over mogelijke vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance.

Bij gemeenten kan de cliënt navragen of een Wmo-vervoerspas een mogelijkheid is. De Hartekamp Groep kan hierbij ondersteunen via het Cliëntservicepunt, samen met maatschappelijk werk.