Samen richting geven aan de toekomst

 

Vandaag (11 juli) vond de presentatie van de conceptstrategie over de periode 2018 t/m 2020 plaats in de Aula op locatie Hartekamp. De presentatie is mede tot stand gekomen door de inbreng van cliënten, het netwerk van cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Op die manier was er al een goed eerste beeld gevormd over de wensen, mogelijkheden en dromen voor de komende tijd.

De Hartekamp Groep is er voor cliënten en hun omgeving en we werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van de zorg. De komende jaren maken wij ons specifiek hard voor de volgende thema’s:

Deze middag dacht een groep van ca 150 medewerkers, vrijwilligers en cliëntvertegnewoordigers actief mee over deze bovenstaande thema’s om te toetsen of we op de goede weg zitten. Dit werd gedaan in twee gesprekrondes. Uit deze rondes is genoeg input verkregen om verder mee aan de slag te gaan. Op deze manier geven we samen richting aan onze toekomst.

Op 1 september presenteren we de definitieve strategie 2018 t/m 2020. Dit communiceren we zowel intern als extern, we houden u op de hoogte!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit nieuwsbericht