Aankondiging nieuw leerwerkbedrijf

Op donderdag 14 september opent een bijzonder leerwerkbedrijf officieel de deuren op bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk. Het leerwerkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen Heliomare en de Hartekamp Groep. Leerlingen van Heliomare en cliënten van de Hartekamp Groep werken samen, waarbij de leerlingen werkvaardigheden aanleren en cliënten passende dagbesteding volgen. Daardoor krijgen leerlingen meer perspectief op de arbeidsmarkt en volgen cliënten activiteiten die voldoen aan hun persoonlijke wensen en behoeften. De Heemskerkse wethouder Marieke van Dijk verricht de openingshandeling door samen met een cliënt en leerling van het leerwerkbedrijf de nieuwe naam te onthullen.

Werken is meedoen

Het initiatief om te komen tot een gezamenlijk leerwerkbedrijf is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat Heliomare in een veilige werkomgeving leerlingen wil toerusten op passende arbeid en de Hartekamp Groep naar behoefte van cliënten passende dagbesteding wil aanbieden in een bedrijfsmatige omgeving. Met het nieuwe leerwerkbedrijf kunnen beide organisaties aan hun wensen voldoen. De meerwaarde is dat het leerwerkbedrijf enerzijds aansluit op de wensen van de leerlingen en cliënten en anderzijds aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom werk en dagbesteding. Heliomare en de Hartekamp Groep werkten al samen bij het houtwerkcentrum Veel in Hout op de Trompet.

Activiteiten bij het leerwerkbedrijf

Het leerwerkbedrijf heeft zijn eigen activiteiten en diensten, zoals het verzorgen van een lunch, het verzorgen van de was voor bedrijven, koeriersdiensten, grafische opdrachten en het maken van houten meubels. Ook zetten leerlingen en cliënten fietsen in elkaar. Daarnaast wordt de uitleen van de speel-o-theek Speeliomare verzorgd evenals onderhoud en reparatie van het speelgoed.

Samenwerking met het bedrijfsleven

In verband met stages, werkervaringsplekken en toeleiding naar arbeid voor leerlingen wordt de samenwerking met het lokale bedrijfsleven verder geïntensiveerd binnen het bestaande netwerk. Het netwerk telt nu al 100 bedrijven en organisaties en wordt voortdurend uitgebreid. Het leerwerkbedrijf organiseert elk jaar een bijeenkomst voor werkgevers, zodat zij zich gemakkelijk bij het netwerk kunnen aansluiten. Werkgevers kunnen daarnaast hun voordeel doen met de kennis en ervaring van Heliomare en De Hartekamp Groep als het gaat om begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking.

De eerste bijeenkomst van de werkgevers in het leerwerkbedrijf vindt plaats op de openingsdag 14 september tussen 17.00 – 19.00 uur.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit nieuwsbericht