De Hartekamp Groep gaat voor beste resultaat

“We zoeken naar een evenwichtige oplossing voor de bebouwing van de zuidstrook van de Hartekamp waar zowel gemeente, als omwonenden en de Hartekamp Groep tevreden mee kunnen zijn.”

Berichtgeving artikel ‘Hartekamp hield rapport achter’ onjuist.
Op 22 november jl. stond er een artikel in het Haarlems Dagblad met de kop ‘Hartekamp hield rapport achter’. Het artikel verhaalt over het achterhouden van een advies over bouwmogelijkheden op de zuidstrook van locatie Hartekamp. De berichtgeving van dit artikel is onjuist. Er is geen sprake van het achterhouden van een rapport. Hieronder onze reactie op het artikel.

Evenwichtige oplossing
Sinds 2005 zoekt de Hartekamp Groep voor de bebouwing van de zuidstrook naar een evenwichtige oplossing. Daartoe is er met regelmaat overleg met de betrokkenen. De gemeente probeert iedereen bij elkaar te brengen om te bereiken dat er draagvlak ontstaat.

Opbrengsten gebouwen
Op de zuidstrook staan de keuken, het gebouw van de Technische Dienst en de gebouwen Amber en Ulmus. Deze gebouwen zijn leeggekomen. Als gebouwen niet meer nodig zijn verkoopt de Hartekamp Groep ze. Dat levert geld op dat behouden blijft voor de Hartekamp Groep.

Bouwrechten
In 2007 kregen we van de gemeente het recht om op de zuidstrook woningen te bouwen. Buurtbewoners en anderen maakten daar bezwaar tegen. In 2017 moest het bouwrecht verlengd worden door de gemeenteraad. De bezwaren waren opnieuw te horen.
In de Raadsvergadering van 20 november jl. kwamen die verschillende belangen heel duidelijk en publiekelijk naar voren. De gemeenteraad heeft besloten om over de verlenging van de bouwrechten voor de zuidstrook een apart besluit te gaan nemen. Ondertussen blijft het bouwrecht uit 2007 bestaan.

Het rapport
In 2012 heeft de Hartekamp Groep advies gevraagd over de mogelijkheden van bebouwing van de zuidstrook. Op ons verzoek is dit opgesteld door Hylkema Consultants. Zij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van historische landgoederen. Er is gekozen om de adviezen uit het rapport op dat moment niet uit te voeren, omdat we ons wilden concentreren op de bouw van de woonwijk voor cliënten. Daarom heeft het advies geen betekenis in de relatie met de gemeente Heemstede. De gemeente was er wel van op de hoogte dat we dit advies gingen vragen. De kosten van het advies werden namelijk gesubsidieerd.

Beste resultaat
Onze insteek is te gaan voor het beste resultaat. Dat is iets anders dan de hoogste opbrengst. Het beste resultaat zit in een goede relatie met de omgeving en om van de zuidstrook iets moois te maken. Dat moois moet voor cliënten en medewerkers toegankelijk zijn en blijven. De nieuwe bebouwing moet bovendien passen in het financiële kader en aansluiten bij het huidige historische karakter van het landgoed en het hoofdgebouw.

In gesprek
In het artikel staat dat de gemeente Heemstede het overleg met de Hartekamp Groep over de bouw heeft stilgelegd. Dit is niet het geval. Op donderdag 23 november jl. heeft Jan Bauer nog contact gehad met wethouder Sebastiaan Nieuwland om het verdere verloop te bespreken.

Nog vragen? 
Laat het ons weten via communicatie@hartekampgroep.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit nieuwsbericht