Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg (Wlz staat voor Wet langdurige zorg). Dat geldt vanaf dan ook voor cliënten die alleen dagbesteding en behandeling krijgen. Het CAK heeft deze cliënten daarover geïnforrmeerd; volgens CAK-planning hebben deze deze cliënten een brief in week 8 ontvangen.

Wlz begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel
Cliënten die zorg op basis van het 'modulair pakket thuis' (MPT)/ overbruggingszorg ontvangen, gaan per 1 april 2018 een eigen bijdrage betalen voor begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel.

Voor de behandeling op basis van de subsidieregeling extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige zorg) verandert er niets; cliënten betalen daarvoor geen eigen bijdrage, ook niet na 1 april 2018.

Voor cliënten die 20 uur of minder uren zorg in natura per maand ontvangen via het MPT (overbruggingszorg valt ook onder het MPT), geldt de minimale eigen bijdrage van € 23,- per maand. 
Cliënten die meer dan 20 uur MPT in natura per maand ontvangen betalen de zgn. lage eigen bijdrage. Deze is, net zoals de hoge eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en het vermogen.  

Berekening urengrens
Vanaf 1 april 2018 tellen de uren dagbesteding en behandeling ook meen in de urenberekening. In de Regeling langdurige zorg (art. 4.6) is vastgelegd hoe de zorgvormen meetellen in de berekening van de urengrens. Bepaald is: 

  • Wlz begeleiding groep en behandeling groep die in dagdelen worden geleverd, tellen als één uur mee in de urenberekening, en 
  • Een etmaal logeeropvang telt als zes uur mee in de urenberekening.

Individuele begeleiding wordt in uren geboden en telt als uren mee. De overige MPT-zorgvormen (verpleging, persoonlijke verzorging etc.) worden ook in uren geboden en tellen als uren mee. Dat blijft zoals het was.

Informatie aan cliënten
Cliënten die alleen Wlz begeleiding groep en behandeling ontvangen, krijgen vanaf 1 april 2018 voor het eerst te maken met de eigen bijdrageplicht. Het CAK gaat deze cliënten in februari daarover informeren: zij ontvangen in week 8, de week van 19 februari 2018, een brief van het CAK.

Voor meer informatie:
Zie CAK.
Zie https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Achtergrond
Deze wijziging in de eigen bijdrage voor de cliënt is een gevolg van de release iWlz 2.0 per 1 april 2018. Daardoor kan het zorgkantoor in het berichtenverkeer aan het CAK ook de informatie sturen over de geleverde dagbesteding en behandeling.

Bron: VWS, CAK

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit nieuwsbericht